Axelriktning

  
Vi riktar max 1500 mm mellan dubb, inom 0,03 mm. 25 tons kapacitet.