Vilka är vi?

Lyckes Produktionsverktygs verksamhet är avancerad tillverkning av komponenter med höga krav på precision till verkstadsindustrin.

Lyckes Produktionsverktygs strävan är att tillsammans med kunderna långsiktigt utveckla och tillverka komponenter samt kompletta koncept som skall bidra till båda parters positiva utveckling.
  

  Med vår personal och maskinpark klarar vi dagens höga krav på flexibilitet och noggrannhet. En ständig utveckling borgar för att vi alltid är i topp när det gäller kvalitet.

Leveransprecision och kvalitet är vår vardag.

Företaget

Lyckes Produktionsverktyg i Karlskoga AB i Lyckes Holding AB. Företaget är till 100% ägt av Jaspal Åberg som också verkar som företagets VD. Lyckes PV är frukten av en fusion mellan Lyckes Produktion AB och Produktionsverktyg AB. Mer än 50 års erfarenhet inom maskin- bearbetning finns i Lyckes PV:s historia.


Slipning av vals

  Jaspal Åberg har en lång historia inom området maskinbearbetning och systemlösningar till verkstadsindustrin. Fokus är idag inställt på att utveckla det egna företaget Lyckes Produktionsverktyg AB. Ständiga förbättringar och investeringar i modern teknik ska utveckla Lyckes PV till en attraktiv partner inom företagets kompetensområde.
  
OM du önskar mera info gällande gällande företaget i nutid eller framtid – tveka inte att kontakta Jaspal Åberg, 070-609 50 15.

Legotillverkning

Vi har kunskap - kompetens - maskiner
 
Lyckes Produktionsverktygs verksamhet är avancerad tillverkning av komponenter med höga krav på precision till verkstadsindustrin.
 
Lyckes Produktionsverktygs strävan är att tillsammans med kunderna långsiktigt utveckla och tillverka komponenter samt kompletta koncept som skall bidra till båda parters positiva utveckling. 
 
Med vår personal och maskinpark klarar vi dagens höga krav på flexibilitet och noggrannhet. En ständig utveckling borgar för att vi alltid är i topp när det gäller kvalitet.
 
Leveransprecision och kvalitet är vår vardag.
 
För styrning av verksamheten använder vi affärssystemet MONITOR

  

Ägarstruktur – Lyckes Holding

    

Lyckes Holding AB

Trippel-A diplom

Historik

Lyckes Produktion startades 1942 i Karlskoga av Henry Lycke, en duktig och omtyckt entreprenör inom verkstadsindustrin. 
Under många år var Lyckes Produktion beroende av försvarsindustrin, främst Bofors, men vi har under de senaste tio åren utvecklat vår kompetens betydligt samtidigt som kunderna blivit många fler.
Sedan 1992 ägs och leds företaget av Jaspal Åberg.

  

Företagets utveckling 1992- 2009
 
Anställda
1992 - 10 st
2009 - 36 st
Omsättning (mkr)
1992 -   6 mkr
2009 - 65 mkr

 


Henry Lycke

  

Bilder från förr
Klicka på bilderna för att förstora

 
 

Kontakta oss gärna om du har något att berätta om bilderna