Kvalitetspolicy

Lyckes Produktionsverktyg AB ska tillhandahålla produkter och tjänster, som uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

Alla anställda ska åstadkomma ständiga förbättringar för att minimera våra kvalitetsbristkostnader.

Ledningen skapar förutsättningar som gör det möjligt att uppfylla dessa krav.

Engagera våra leverantörer för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Lyckes Produktionsverktyg är sedan 1995 kvalitetscertifierat ISO 9001:2000, EN 45012


SS-EN ISO 9001: 2008


SS-EN ISO 14001: 2004

  


Mätprobe

Tempererat mätrum M13 och M20

  

Miljöpolicy

Lyckes Produktionsverktyg AB ska genom ökade kunskaper hos medarbetare ständigt förebygga och förbättra verksamheten i riktning mot minskade utsläpp till luft, mark och vatten.

Vi ska aktivt söka information om nya tekniska lösningar för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Vi ska följa gällande lagstiftning och verka för att samhället känner tilltro till vårt miljöarbete.
  
  

Lyckes Produktionsverktyg AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001

 

Arbetsmiljöpolicy

Inom Lyckes Produktionsverktyg AB undviker vi så långt det är möjligt skador och sjukdomar beroende på arbetet eller dess utformning.

Vi har en grundsyn att alla ska trivas och utvecklas på arbetstiden. Arbetsmiljön är ett av våra hjälpmedel för att nå bättre lönsamhet och den kvalitet som våra uppdragsgivare kräver.

Vi arbetar för en rak och öppen kontakt mellan anställda och samarbetar kring arbetsmiljöfrågor.